Slovenská asociácia kondičných trénerov

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 4/2018

Termín školenia:

15.-16.9.2018 -všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa 

22.9– 23.9.2018 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa