Slovenská asociácia kondičných trénerov

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 1/2021

TVC KTVŠ FF UMB v spolupráci s Slovenskou asociáciou kondičných trénerov organizuje

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 1/2021

Termín školenia:

18.9.-19.9.2021 -všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa  

24.-26.9.2021 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa 

 


 
 
 

Miesto konania: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

 

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Možnosti ubytovania:

Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) na Tajovského 40 hneď vedľa školiacich priestorov.

Vedúca študentského domova 1,3: Ing. Orlíčková Katarínu

Telefón 048/4467619

E-mail katarina.orlickova@umb.sk

 


Cena kurzu je 290 Eur
 
Až po úhrade poplatku je prihláška akceptovaná a môžeme Vám poslať podrobnosti a študijné materiály.

Platby uhrádzajte na účet: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica účet je vedený v rámci TVC KTVŠ FF UMB 
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu
 
Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 pracovných dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dkohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 
 
 


Absolvent akreditovaného vzdelávania  obdrží po úspešnom absolvovaní osvedčenie v slovenskom a anglickom jazyku. Osvedčenia vydáva KTVŠ FF UMB Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy. Absolvent po úspešnom ukončení má možnosť stať sa členom SAKTu na príslušné obdobie kalendárneho roku. Na základe členstva vieme vykonať potom zápis do Informačného systému športu. 


 
Informácie o školení:

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa má rozsah min. 60 hodín (2 víkendy). Každý z blokov (všeobecný aj špeciálny) je ukončený skúškou. Obsah všeobecnej časti je na základe požiadaviek akreditácie zameraný na poznatky z anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie atď. (K tejto časti školenia dostanú frekventanti  skriptá v elektronickej podobe + prezentácie). Po absolvovaní všeobecnej časti sa píše test.
Obsah školenia špeciálnej časti je zameraný na rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia), kde by si mal absolvent osvojiť základné teoretické poznatky o tvorbe tréningových programov, ako i o samotnej realizácií jednotlivých cvičení. Na základe toho by mal byť schopný pracovať ako kondičný tréner pri vrcholových športovcoch, ako i vo fitnescentrách. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  prezentácie v elektronickej podobe + prezentácie) 
 
Po úspešnom ukončení školenia získava absolvent medzinárodne uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, na základe čoho sa uplatnili naši absolventi ako tréneri pri hokejovej, či futbalovej reprezentácii, rovnako úspešne sa presadili ako kondiční tréneri aj v KHL, futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej lige, ale aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Kazachstan, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Česká republika, Čína, Malajzia, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Írsko, Holandsko atď.).