Slovenská asociácia kondičných trénerov

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 5/2017

Termín školenia:

21.-22.10.2017 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa 

4.-5.11.2017 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa