Slovenská asociácia kondičných trénerov

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 4/2020 POSLEDNÉ V ROKU 2020

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 4/2020 

POSLEDNÉ V ROKU 2020 !!! 

Termín školenia:

15.8.-16.8.2020 -všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa  

22.-23.8.2020 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa 


 
 
V prípade otázok kontaktujte koordinátora školenia   martin . pupis @ umb . sk (bez medzier) mobil: 0903689368

 Po jeho vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)
Uchádzačom o rekvalifikáciu vydávame aj potvrdenia (REPAS) na základe požiadania ale kontaktujte nás v dostatočnom predstihu. Tu je potrebné kontaktovať - -mail: jaroslav . kompan @ umb . sk (bez medzier) mobil: 0915944111

Miesto konania: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Možnosti ubytovania:

Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) na Tajovského 40 hneď vedľa školiacich priestorov.

Vedúca študentského domova 1,3: Ing. Orlíčková Katarínu

Telefón 048/4467619

E-mail katarina.orlickova@umb.sk

 


Cena kurzu je 210 Eur

(účastník sa stáva automaticky členom SAKT (na rok 2020) so všetkými výhodami, okrem toho má možnosť vytvoriť si vlastný trénerský profil na www.kondicnytrener.sk).

Až po úhrade poplatku je prihláška akceptovaná a môžeme Vám poslať podrobnosti a študijné materiály.

Číslo účtu: IBAN SK6383300000002300934795,
SWIFT kod: FIOZSKBAXXX,  
ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno.
Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby.


Absolvent akreditovaného kurzu MSVVaS  obdrží po úspešnom absolvovaní certifikát v slovenskom a anglickom jazyku. V zmysle platnej legislatívnej úpravy získava absolvent školenia osvedčenie s platnosťou do 31.12.2021.

 
Informácie o školení:

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa má rozsah 50 hodín (2 víkendy). Každý z blokov (všeobecný aj špeciálny) je ukončený skúškou. Obsah všeobecnej časti je na základe požiadaviek akreditácie zameraný na poznatky z anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie atď. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  naše skripta v elektronickej podobe + prezentácie). Po absolvovaní všeobecnej časti sa píše test.
Obsah školenia špeciálnej časti je zameraný na rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia), kde by si mal absolvent osvojiť základné teoretické poznatky o tvorbe tréningových programov, ako i o samotnej realizácií jednotlivých cvičení. Na základe toho by mal byť schopný pracovať ako kondičný tréner pri vrcholových športovcoch, ako i vo fitnescentrách. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  prezentácie v elektronickej podobe + prezentácie) 
 
Po úspešnom ukončení školenia získava absolvent medzinárodne uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, na základe čoho sa uplatnili naši absolventi ako tréneri pri hokejovej, či futbalovej reprezentácii, rovnako úspešne sa presadili ako kondiční tréneri aj v KHL, futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej lige, ale aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Kazachstan, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Česká republika, Čína, Malajzia, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Írsko, Holandsko atď.).