Slovenská asociácia kondičných trénerov

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 6/2018

Termín školenia:

8.-9.12.2018 -všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa 

15.-16.12. - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa