Slovenská asociácia kondičných trénerov

Akreditované školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa - 1/2020

Akreditované školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa - 2/2020

Termín školenia:

17.-19.7.2020

24.-26.7.2020

14.-16.8.2020

 
V prípade otázok kontaktujte koordinátora školenia  martin . pupis @ umb . sk (bez medzier) mobil: 0903689368

 Po jeho vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)
Uchádzačom o rekvalifikáciu vydávame aj potvrdenia (REPAS) na základe požiadania ale kontaktujte nás v dostatočnom predstihu. Tu je potrebné kontaktovať - -mail: jaroslav . kompan @ umb . sk (bez medzier) mobil: 0915944111

Miesto konania: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Možnosti ubytovania:

Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) na Tajovského 40 hneď vedľa školiacich priestorov.

Vedúca študentského domova 1,3: Ing. Orlíčková Katarínu

Telefón 048/4467619

E-mail katarina.orlickova@umb.sk

Ďalšia možnosť ubytovania. 5 min chôdze školiacich priestorov je ubytovňa Milvar. Odporúčame hotelové ubytovanie. Kontaktné údaje na: www.milvar.sk


Cena kurzu je 295 Eur

(účastník sa stáva automaticky členom SAKT (na rok 2019) so všetkými výhodami, okrem toho má možnosť vytvoriť si vlastný trénerský profil na www.kondicnytrener.sk).

Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná.

Číslo účtu: IBAN SK6383300000002300934795,
SWIFT kod: FIOZSKBAXXX,  
ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno.
Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby.


Absolvent akreditovaného kurzu MSVVaS  obdrží po úspešnom absolvovaní certifikát v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Informácie o školení:

Akreditované školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa má rozsah 100 hodín (4 víkendy). Každý z blokov (všeobecný aj špeciálny) je ukončený skúškou. Obsah všeobecnej časti je na základe požiadaviek akreditácie zameraný na poznatky z anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie atď. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  naše skripta v elektronickej podobe + prezentácie). Po absolvovaní všeobecnej časti sa píše test.
Obsah školenia plynule nadväzuje na 1.kvalifikačný stupeň pričom sa prioritne zameriava na praktickú časť problematiky v špeciálnej časti školenia.
Obsah školenia špeciálnej časti je zameraný na rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia), kde by si mal absolvent osvojiť základné teoretické poznatky o tvorbe tréningových programov, ako i o samotnej realizácií jednotlivých cvičení. Na základe toho by mal byť schopný pracovať ako kondičný tréner pri vrcholových športovcoch, ako i vo fitnescentrách. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  prezentácie v elektronickej podobe + prezentácie) 
 
Po úspešnom ukončení školenia získava absolvent medzinárodne uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, na základe čoho sa uplatnili naši absolventi ako tréneri pri hokejovej, či futbalovej reprezentácii, rovnako úspešne sa presadili ako kondiční tréneri aj v KHL, futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej lige, ale aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Kazachstan, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Česká republika, Čína, Malajzia, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Írsko, Holandsko atď.).