Slovenská asociácia kondičných trénerov

Aktualizácia členskej základne

Na základe Zákona o športe (Zákon č. 354/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe atď.) každoročne pristupujeme k aktualizácií členskej základne. Preto kto má záujem byť členom SAKTu aj v roku 2018 prosím postupujte podľa inštrukcií ktoré sú pri členstve do SAKTu.  Aktualizáciu údajov a zaplatenie členského poplatku je potrebné vykonať do 31.1.2018 aby sme mohli zverejniť aktuálny REGISTER ODBORNÍKOV v ŠPORTE na našom webovom sídle.