Slovenská asociácia kondičných trénerov

Bereščík Milan, Mgr.

kontaktný mail: m.berescik[at]centrum.sk

mob.: 0915086568

Mgr. Milan Bereščík

Kvalifikácia: Kondičný tréner II.kvalifikačnej skupiny

                  Kondičný tréner I.kvalifikačnej skupiny

Špecializácia: Individuálna i skupinová kondičná príprava pre detí i dospelých

                     Kondičný tréning pre futbal, kolektívne i individuálne športy

                     Redukcia hmotnosti, zlešenie zdravotného stavu a rozvoj pohybových schopností

                     Tabata, Crossfit, Kruhové tréningy

Miesto pôsobenia: Prešov, Vranov n/T