Slovenská asociácia kondičných trénerov

Bešinská Eva, Mgr.

Eva Bešinská, Mgr.
kontaktný email: besinska@gmail.com
mobil: 0903 466 811
facebook: https://www.facebook.com/zklubzvolen/
kvalifikácia: kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa SAKT
špecializácia: wellness tréner, kondičný tréner, zdravá životospráva
miesto pôsobenia: Zvolen