Slovenská asociácia kondičných trénerov

Bíla Martin

Mgr. Martin Bíla - mbTrainer

Špecializácia: Kondičný tréner pre širokú verejnosť i športovcov

Miesto pôsobenia: Mgym Skalica

Špecializácia: Kondičný tréner pre širokú verejnosť i športovcov

* Rozvoj všeobecnej kondície a pohybových schopností

* Kompenzačné cvičenia na pohybovú a svalovú nerovnováhu

* Individuálne i skupinové tréningy - interiér (prevažne) i exteriér

* Zameranie: Crossfit, TRX, Kruhový a funkčný tréning


Mgr. Martin Bíla - mbTrainer

Pod Hájkom 1438/34

909 01 Skalica

Slovakia

ICO: 46483799

IC DPH: SK1076218429

+421 944 136 112

info.mbtrainer@yahoo.com