Slovenská asociácia kondičných trénerov

Boldižár Martin

MVDr. Martin Boldižár, PhD.

Kontakt: martin.boldizar@gmail.com, +421 918 492 489

Špecializácia: Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT, Tréner I. kvalifikačného stupňa:  špecializácia Judo SZJ. 

Špecializácia na športy: Judo, Funkčný tréning, Všeobecná kondičná príprava, Kinesiotapeing.

Miesto pôsobenia: ŠK Judo Kráľovce, Košice a okolie