Slovenská asociácia kondičných trénerov

Deszat Boris Mgr.

Deszat  Boris Mgr.

Trénerské licencie: UEFA B - licencia, Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa

špecializácia: -  futbal, basketbal, Hádzaná, Individuálne športy

-    kondičný tréner (kondičná príprava)

-    individuálne športy 

-    kolektívne športy 

-    vypracovanie tréningových plánov pre individuálne a kolektívne športy 

pôsobisko: Nitriansky kraj, Nové Zámky, učiteľ na ZŠ Dvory nad Žitavou

Kontakt  tel: 0910 255 242   
 facebook: Boris Deszat    
email: bdeszatmail.com