Slovenská asociácia kondičných trénerov

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

predseda SAKT, gestor trénerských špecializácií

e-mail:    martin.pupis@umb.sk

pôsobí: na mieste docenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: atletika, biochémia, diagnostika, kondičná atletika, teória a didaktika športu

špecializácia: kondičný tréner, atletika

trénerská prax: - reprezentačný tréner Slovenského atletického zväzu,

 - kondičný tréner

- tréner chodcov

- športová diagnostika a výživa