Slovenská asociácia kondičných trénerov

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

pôsobí: na mieste vysokoškolského docenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: anatómia človeka

 e-mail: Stefan.Adamcak@umb.sk