Slovenská asociácia kondičných trénerov

Duševní zdraví a pohyb- praktická učebnica

Záujemcom ponúkame publikáciu Duševní zdraví a pohyb. Uvedená publikácia je vhodná pre všetkých trénerov a učiteľov ktorí chcú spraviť svoje hodiny a tréningy zaujímavejšími a zábavnejšími. Praktické príklady a inštirácie z psychomotoriky ktoré využitete pri rozcvičení a pozitívnom naladení počas práce s deťm, seniormi ale aj všetkými ostatnými.

Cena: 5 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 4 Eur+ poštovné)

Spolu cena 7,50 Eur pre územie Slovenska

Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk