Slovenská asociácia kondičných trénerov

E-shop

Slovenská asociácia kondičných trénerov predáva na Slovensku knihy a jedinečné športové a diagnostické pomôcky:

 Pre členov SAKTu 20% zľava na knihy (podmienka mať zaplatený členský príspevok na aktuálny rok)

 • Duševní zdraví a pohyb- praktická učebnica

  Záujemcom ponúkame publikáciu Duševní zdraví a pohyb. Uvedená publikácia je vhodná pre všetkých trénerov a učiteľov ktorí chcú spraviť svoje hodiny a tréningy zaujímavejšími a zábavnejšími. Praktické príklady a inštirácie z psychomotoriky ktoré využitete pri rozcvičení a pozitívnom naladení počas práce s deťm, seniormi ale aj všetkými ostatnými.

  Cena: 5 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 4 Eur+ poštovné)

  Spolu cena 7,50 Eur pre územie Slovenska

  Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk

 • Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch

  Publikácia prináša so sebou množstvo zaujímavých informácií pre odbornú ako aj laickú verejnosť. Prináša so sebou systém na seba priamo aj nepriamo nadväzujúcich základných pojmov, týkajúce sa fyziológie človeka a fyziológie telesných cvičení. Štruktúra pojmov je vo svojej podstate elementárna na strane jednej, avšak konštruktívna na strane druhej, čím sa dotvára celkový a skutočný charakter predkladanej publikácie.

 • Rozvoj výbušnej sily dolných končatín a jej vplyv na efektívnosť štartového skoku v plávaní

  Monografia. Cena: 5 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 4 Eur+ poštovné)

  Spolu cena 7,50 Eur pre územie Slovenska

  Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk

 • Učebné texty 1 a 2. kvalifikačného stupňa

  Momentálne vypredané!!!

   

  Záujemcom ponúkame publikáciu Učebné texty pre všeobecnú časť školenia trénerov 1 a 2. kvalifikačného stupňa. Uvedená publikácia zahrňuje poznatky z predmetov všeobecnej časti trénerských kvalifikácií, ktoré realizujú akreditované subjekty na území Slovenska.

  Cena: 10 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 8 Eur + poštovné)

  Spolu cena 12,0 Eur pre územie Slovenska

  Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk

 • Zborník z konferencie Kondičný tréning 2016

  Zborník z konferencie Kondičný tréning 2016 - 466 strán

  Cena: 8 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 6 Eur+ poštovné)

  Spolu cena 10,50 Eur pre územie Slovenska

  Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk

 • Hypoxický generátor

  Hypoxický generátor  - prístroj na simulácia vysokej nadmorskej výšky s možnosťou využitia k intermitentnému hypoxickému tréningu, s možnosťou aplikacie do stanu, alebo hypoxickej miestnosti (stan, maska a hypoxická miestnosť sú v ponuke).

  Info o prístrojoch a cenách na vyžiadanie na martin.pupis@umb.sk

 • Myotest

  Myotest - diagnostický prístroj na diagnostiku dynamickej a výbušnej sily dolnách a horných končatín a na analýzu bežeckého pohybu (rýchlosť, dľžka kroku, kroková frekvencia atď.)

   

  Info o prístrojoch a cenách na vyžiadanie na martin.pupis@umb.sk