Slovenská asociácia kondičných trénerov

Flaška Slavomír

kontaktný mail:  slavomir.flaska@gmail.com  

kvalifikácia: 

- tréner pre fitness, kulturistiku a silový trojboj

- funkčný tréning

- tréner vzpierania

- závesné systémy (TRX, MILOKIT)

- poradca pre výživu a wellness a.i.

Špecializácia:

- funkčný tréning, crossfit, HIIT, silový (resp. vzpieračský) tréning,

bežecký tréning, zdravotné cvičenie, kompenzačné cvičenia, výživové

poradenstvo, bodyweight tréning, kettlebells a.i.

Mobil: 0948 454 410

miesto pôsobenia: Košice