Slovenská asociácia kondičných trénerov

Frajka Ivan, Mgr.

Mgr. Ivan Frajka

adresa: Fraňa Kráľa 846, Žitavany, 951 97, okres Zlaté Moravce

pôsobenie: učiteľ ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, učiteľ telesnej a športovej výchovy a etickej výchovy

špecializácia: tenisové tréningy: pre všetky vekové kategórie (skupinové a individuálne)

Zvýšená kvalifikáciu tenisového rozhodcu  z triedy C na triedu B.

PTR - Professional Tennis Registry: Professional - Under 10

Profesional - 11 to 17

  • plávanie: pre všetky vekové kategórie (skupinové a individuálne)
  •  kondičný tréning: individuálne aj skupinovo
  • - individuálne športy (tréningy)
  • - skupinové športy (tréningy)

miesto pôsobenia: Zlaté Moravce a okolie

mobil: 0948 803 009

e-mail: ifrajka@gmail.com

pôsobisko: Zlaté Moravce a okolie

kvalifikácie: plávanie: STA - Swimming Teacher s Association

Safety Training awards The Awarding Body of STA.

 tenis: Trénerská licencia triedy B a rozhodcovská licencia triedy C

 kondičný tréner: Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa