Slovenská asociácia kondičných trénerov

Frajka Ivan, Mgr.

Mgr. Ivan Frajka
adresa: Fraňa Kráľa 846, Žitavany, 951 97, okres Zlaté Moravce
pôsobenie: učiteľ ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, učiteľ telesnej a športovej výchovy a etickej výchovy
špecializácia: tenis, plávanie, kondičný tréning
- individuálne športy (tréningy)
- skupinové športy (tréningy)
trénerská prax: tenisový tréner, tréner plávania, kondičný tréner
miesto pôsobenia: Zlaté Moravce a okolie

mobil:
 0948 803 009

e-mail: ifrajka@gmail.com

pôsobisko: Zlaté Moravce, Nitra

kvalifikácie: plávanie: STA - Swimming Teacher s Association

             Safety Training awards The Awarding Body of STA.

             tenis: Trénerská licencia triedy B a rozhodcovská licencia triedy C

             kondičný tréner: Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa