Slovenská asociácia kondičných trénerov

Gajdoš Pavel, Ing.

Gajdoš Pavel, Ing.

Kvalifikácia: kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa SAKT

Špecializácia:   „zdravie je cieľ/stop bolesti“, úprava hmotnosti, životospráva, funkčný tréning,                      

                                    kompenzačné cvičenia, SM systém

Miesto pôsobenia:  Zvolen

Kontaktný telefón:  +421 908 265 524

E-mail:  gajdospavel33@gmail.com