Slovenská asociácia kondičných trénerov

Gergeľ Rastislav

Kvalifikácia:    kondičný tréner SAKT I. stupňa

Špecializácia: silovo kondičná príprava, všestranný rozvoj pohybovej a telesnej kultúry. Strata telesného tuku, budovanie svalovej hmoty, sily a kondície. Individuálne tréningy, tréningy vo dvojiciach či v malých skupinách  vo vlastných priestoroch. 

Miesto pôsobenia: Košice, Košice-okolie

Kontaktný telefón: 0905 261 641

email: rastogergel@gmail.com