Slovenská asociácia kondičných trénerov

Hulej Peter

kontaktný mail: hulej.p@gmail.com

kvalifikácia:  kondičný tréner 2.kvalifikačného stupňa SAKT

špecializácia na športy: individuálna kondičná príprava, funkčný tréning, športová príprava, redukcia hmotnosti

mesto pôsobenia: Martin