Slovenská asociácia kondičných trénerov

Hypoxický generátor

Hypoxický generátor  - prístroj na simulácia vysokej nadmorskej výšky s možnosťou využitia k intermitentnému hypoxickému tréningu, s možnosťou aplikacie do stanu, alebo hypoxickej miestnosti (stan, maska a hypoxická miestnosť sú v ponuke).

Info o prístrojoch a cenách na vyžiadanie na martin.pupis@umb.sk