Slovenská asociácia kondičných trénerov

Informácia pre členov SAKT-u týkajúcich sa podnikateľskej činnosti

Dovoľte nám informovať Vás o ďalších povinnostiach, ktoré Vám vyplývajú z platnej legislatívy Zákona o športe. 

Prvá informácia sa týka tých ktorí už podnikajú (ako športový odborník) prostredníctvom právnickej osoby napr. s.r.o. info- http://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/

Pre tých ktorí podnikajú ako Športový odborník, ktorý začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie v roku 2022 http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/

V prípade, že nepodnikáte sa na Vás tieto povinnosti nevzťahujú !


Na základe osvedčenia CHCEM ZAČAŤ PODNIKAŤ. Ako mám postupovať?

1. Musíte byť uvedený v Registry odborníkov v športe  Ak tam nie ste prečítajte si odpovede nižšie. 

2. Ak budú chcieť absolventi vykonávať činnosť ako SZČO (živnosť) je nutné aby sa dostavili na JKM (Okresný úrad) a podali žiadosť o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie - kde im bude pridelené IČO a zapísaný predmet činnosti.


 

Pár odpovedí na najčastejšie otázky:

Čo je to Register odborníkov v športe? Na základe účinnosti Zákona o športe 440/2015 Z.z. a doplnení niektorých zákonov musí každá osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe (napr. trénerskú kvalifikáciu atď.) byť v takomto registri.


 Kde ho nájdem?


Zaregistruje ma do uvedeného registra aj SAKT?
Áno je tu tá možnosť. Aj keď SAKT nie je národná športová organizácia môže do skončenia platnosti certifikátov (dobeh ukončenej akreditácie) zapisovať a viesť v registri svojich aktuálnych členov (ak majú platné osvedčenie)
 

Chcem byť členom SAKTu a nachádzať sa v príslušnom Registri odborníkov v športe. Ako mám postupovať? 

 

Môžem byť zapísaný do uvedeného registra aj keď nechcem byť členom SAKT-u?. Áno je to možné stým že sa registrujete samostane a priamo cez www.minedu.sk