Slovenská asociácia kondičných trénerov

Informácia pre členov SAKT-u týkajúcich sa podnikateľskej činnosti

Dobrý deň, dovoľte mi informovať Vás o ďalších povinnostiach ktoré Vám vyplývajú z platnej legislatívy zákona o športe. 

Prvá informácia sa týka tých ktorí podnikajú (ako športový odborník) prostredníctvom právnickej osoby napr. s.r.o. info- http://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/

Pre tých ktorí podnikajú ako športový odborník, ktorý začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie pred 1.1.2017  http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/

 

Pre tých ktorí podnikajú ako Športový odborník, ktorý začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie v roku 2017  http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/

V prípade že nepodnikáte sa na Vás tieto povinnosti nevzťahujú !!