Slovenská asociácia kondičných trénerov

Kalendár podujatí na rok 2017

Základný harmonogram je len orientačný, ďalšie aktivity sa dopĺňajú v rubrike AKTUÁLNE:


január- február 2017

- Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 1/2017

- Školenie trénerov Aerobiku 1. kvalifikačného stupňa 1/2017


Školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa 1/2017


marec 2017

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 2/2017

- Školenie trénerov Aerobiku 1. kvalifikačného stupňa 2/2017

 

apríl - máj 2017

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 3/2017

- Školenie trénerov Aerobiku 1. kvalifikačného stupňa 3/2017