Slovenská asociácia kondičných trénerov

Kalendár podujatí na rok 2018

Základný harmonogram je len orientačný, ďalšie aktivity sa dopĺňajú v rubrike AKTUÁLNE:


koniec januára- február 2018

- Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 1/2018


marec 2018

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 2/2018

 

apríl - máj 2018

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 3/2018

- Školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa 1/2018