Slovenská asociácia kondičných trénerov

Kalendár podujatí na rok 2019

Základný harmonogram je len orientačný, ďalšie aktivity sa dopĺňajú v rubrike AKTUÁLNE:


koniec januára- február 2019

- Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 1/2019


marec-apríl 2018

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa 2/2019

 

apríl - máj 2018

- Školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa 1/2019

Termín školenia:

4.-5.máj 2019

11.-12.máj 2019

25.-26.máj 2019

 

8.-9.jún 2019