Slovenská asociácia kondičných trénerov

Kalendár školení na rok 2023

Základný harmonogram je len orientačný, ďalšie aktivity sa dopĺňajú v rubrike AKTUÁLNE:

Termín školenia: 


Orientačný harmonogram školení v roku 2023:

1 kvalifikačný stupeň:

1/20223- všeobecná časť 1.kv. stupeň: 10-12.2.2023 špeciálna KT 1 kv. stupeň: 17-19.2.2023

2/20223 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: 12-14.5.2023 špeciálna KT 1 kv. stupeň: 19-21.5.2023

3/20223 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: 22-24.9.2023 špeciálna KT 1 kv. stupeň: 29.9-1.10.20232 kvalifikačný stupeň:

všeobecná časť 2.kv. stupeň: 15-18.6.2023

 

špeciálna časť  2.kv. stupeň  ............. 2x 3 dni prezenčne