Slovenská asociácia kondičných trénerov

Kíšová Antónia, Mgr.

Mgr.Antónia Kíšová

Kvalifikácia :Kondičný tréner

Špecializácia : - kondičné tréningy: detí, dospelých

                     - tabata, insanity, "core" tréning

                     - cvičenia s vlastnou váhou.

Miesto pôsobenia: Poprad

Tel:0910 110 276