Slovenská asociácia kondičných trénerov

Kontakt

Slovenská asociácia kondičných trénerov (SAKT)

právna forma: občianske združenie

sídlo: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
predseda združenia: doc.PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

e-mail: martin.pupis@umb.sk

mobil: 0903 689 368
telefón:048/446 75 63

IČO:42188270

DIČ:2023039590
bankové spojenie: 

Číslo účtu: IBAN SK6383300000002300934795,
SWIFT kod: FIOZSKBAXXX
  • rezervácia ubytovania počas školení a distribúciu tričiek, uterákov a ďalšieho materiálu s logom SAKT-u kontaktujte Dr. Kremického
  • zmeny a tvorba profilov trénerov na webe Dr. Kompán