Slovenská asociácia kondičných trénerov

Koribský Ladislav

Ladislav Koribský

Kvalifikácia : kondičný tréner I. kv. stupňa, tréner atletiky I. kv. stupňa, tréner bedmintonu I. kv. stupňa, medzinárodný tréner bedmintonu BWF Coach Level 1

Špecializácia: bedminton, detská atletika

Miesto pôsobenia: Žilina

Webová stránka

Kontaktný telefón:  0902 111 643

Email: ladislav.koribsky@gmail.com