Slovenská asociácia kondičných trénerov

Košík Radoslav

Meno: Radoslav Košík

Adresa: Palúčanská 632/89, 03101 Liptovský Mikuláš

mail: kosik@liptovnet.sk

telefón: 0903 653 133

Kraj: Žilinský

Miesto pôsobenia: Liptovský Mikuláš

Špecializácia: zjazdové lyžovanie, kondičný tréner