Slovenská asociácia kondičných trénerov

Mašánová Silvia

kontaktný e-mail: silvia.masanova@gmail.com

facebook: Silvia Hečková Mašánová - SISA Fitness Bodywork

t. č.: 0908 287 387

kvalifikácia:   učiteľstvo telesnej výchovy  UMB BB

                      kondičný tréner 1. stupňa SAKT

                      tréner aerobiku 1. stupňa SAKT

Špecializácia :

 - kondičné tréningy: detí, dospelých
                     - tabata, insanity, "core" tréning
                     - aerobik - fitlopty, step
                     - cvičenia s vlastnou váhou.

Miesto pôsobenia: Trenčín