Slovenská asociácia kondičných trénerov

Medzinárodná konferencia Kondičný tréning v roku 2018

Dovoľte nám, aby sme Vám pripomenuli, že sa blíži termín uzávierky pre prihlásenie na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kondičný tréning v roku 2018“ (viac info v prílohe).

 Úvodné témy konferencie budú:

Antidoping v Slovenskej republike – pohľad na prípad Mateja Tótha, rok po obvinení v súvislosti s atypickým nálezom v biologickom pase športovca (diskutujúci Mgr. Žaneta Csáderová – riaditeľka Antidopingovej agentúry SR a olympijský víťaz Matej Tóth)   

 

 

Práca kondičného trénera s elitným športovcom (hostia budú kondiční tréneri našich a zahraničných elitných športovcov)