Slovenská asociácia kondičných trénerov

Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

 podpredseda SAKT, 

e-mail: juraj.kremnicky@umb.sk

pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: športová gymnastika, základná gymnastika, teória a didaktika gymnastiky, kondičná gymnastika, tenis

špecializácia: športová gymnastika

trénerská prax:

 

- tréner športovej gymnastiky

- kondično-koordinačný tréner