Slovenská asociácia kondičných trénerov

Mgr. Miroslava Roskova, PhD.

e-mail:    miroslava.roskova@umb.sk

pôsobí: na mieste odbornej asistentky, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť:  TaD atletiky, psychológia športu, voľnočasové pohybové aktivity

špecializácia: atletika, psychológia športu

trénerská prax: atletika