Slovenská asociácia kondičných trénerov

Mikulášková Justína

Ing. Justína Mikulášková

Špecializácia: kondičný tréner pre bežnú populáciu - skupiny žien i mužov rôznych vekových kategórií

- funkčné tréningy,

- intervalový tréning, 

- kruhový tréning,

- bootcamp

- body toning

- animal movements workout

- cvičenie pre seniorov

- kondičný tréning pre deti

- zostavenie vzorového jedálnička namieru + sledovanie progresu


Miesto pôsobenia: Trnava

Kontakt: mikulaskova.justina@gmail.com


Kvalifikácia: kondičný tréner 2. kvalifikačného stupňa SAKT