Slovenská asociácia kondičných trénerov

Možnosti prezentácie produktov firiem

Ponuka SAKT-u spočíva v:

  •  možnosti prezentácie produktov firiem. SAKT pripravuje od októbra 2010 pre svojich členov prednášky a semináre (2x mesačne), ktoré sú monotematické. Firmy môžu v prípade záujmu odprezentovať svoje produkty v rámci svojej odbornej prednášky, alebo pred (resp. po) ukončení inej prednášky.
    • Predpokladaná cena:
      Prezentácia produktov v rámci odbornej prednášky .... 30 Euro / hodina
      Samostatná prezentácia výrobkov ................................ 100 Euro / hodina


  • Okrem aktívnej prezentácie Vám ponúkame prezentáciu Vašich produktov prostredníctvom našej web stránky www.kondicnytrener.sk.