Slovenská asociácia kondičných trénerov

Ponuka pre športové kluby, firmy a spoločnosti

SAKT ponúka firmám a spoločnostiam so športovým zameraním priestor na prezentáciu výrobkov a produktov na odborných prednáškach. Zároveň ponúkame možnosť všeobecnej a špeciálnej diagnostiky pohybovéj výkonnosti a telesnej zdatnosti pre rôzne cieľové kategórie.

 • Možnosti prezentácie produktov firiem

  Ponuka SAKT-u spočíva v:

  •  možnosti prezentácie produktov firiem. SAKT pripravuje od októbra 2010 pre svojich členov prednášky a semináre (2x mesačne), ktoré sú monotematické. Firmy môžu v prípade záujmu odprezentovať svoje produkty v rámci svojej odbornej prednášky, alebo pred (resp. po) ukončení inej prednášky.
   • Predpokladaná cena:
    Prezentácia produktov v rámci odbornej prednášky .... 30 Euro / hodina
    Samostatná prezentácia výrobkov ................................ 100 Euro / hodina


  • Okrem aktívnej prezentácie Vám ponúkame prezentáciu Vašich produktov prostredníctvom našej web stránky www.kondicnytrener.sk.
 • Ponuka možnosti diagnostiky pohybových schopností

  Ponúkame možnosť všeobecnej a špeciálnej diagnostiky pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti pre rôzne cieľové kategórie a športové odvetvia

  kontakt: martin.pupis@umb.sk

 • Tvorba a realizácia špecializovaných tréningových a pohybových programov

  • vypracovanie a  zostavenie špecializovaných tréningových a pohybových programov pre firmy, spoločnosti a ich zamestanacov na základe požiadaviek. Ich cieľom je v prvom rade zlepšenie pracovnej výkonnosti, aktívny spôsob regenerácie počas a po realizovaní zamestnania a pod. 
  • vypracovanie a zostavenie metodických materiálov z problematiky posilňovacích cvičení pre firmy v rámci ich propagácie výrobkov z problematiky športu.
  • atď.