Slovenská asociácia kondičných trénerov

PaedDr. Božena Paugschová, PhD.


e-mail:   bozena.paugschova@umb.sk

pôsobí: na mieste odbornej asistentky, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť:  lyžovanie, regenerácia a športová masáž, základy fyzioterapie, vedy o športe, kondičné plávanie

špecializácia: bežecké lyžovanie, biatlon

trénerská prax:

 

bežecké lyžovanie, biatlon