Slovenská asociácia kondičných trénerov

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

podpredseda SAKT

e-mail:    jaroslav.kompan@umb.sk

pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: vedy o športe, kondičná kulturistika, silový trojboj a fitnes,  outdorové športy a aktivity

špecializácia: kondičný tréner, turistika,


trénerská prax: inštruktor horolezectva na skalách, Inštruktor pešej a vysokohorskej turistiky, tréner fitness a kondičný tréner,