Slovenská asociácia kondičných trénerov

PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

e-mail:  peter.mandzak@umb.sk

pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť:  biomechanika, didaktika plávania, horolezectvo, didaktika plávania,  horolezectvo, snowboarding, lyžovanie

špecializácia: plávanie, inštruktor horolezectva na skalách

trénerská prax:

 

- tréner plávania