Slovenská asociácia kondičných trénerov

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: plávanie

špecializácia: plávanie

email: zuzana.pupisova@umb.sk

trénerská prax:  tréner plávania