Slovenská asociácia kondičných trénerov

PhDr. Miroslav Sližik, Ph.D.


e-mail:    miroslav.slizik@umb.sk

 pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: psychológia osobnosti, psychomotorika, teória a didaktika karate, úpolov a sebaobrany, základná gymnastika, kurz sebaobrany

špecializácia: psychológia športu, karate

trénerská prax: - tréner karate