Slovenská asociácia kondičných trénerov

Ponuka možnosti diagnostiky pohybových schopností

Ponúkame možnosť všeobecnej a špeciálnej diagnostiky pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti pre rôzne cieľové kategórie a športové odvetvia

kontakt: martin.pupis@umb.sk