Slovenská asociácia kondičných trénerov

Pozvánka na prednášku Pozitívny koučing

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku Pozitívny koučing - tour 2018 ktorá sa zrealizuje v Banskej Bystrici 15.5.2018 o 17,00 hod. na FF UMB Tajovského 40 v Banskej Bystrici v učebni F 313. Vstup je bezplatný. Viac na priloženom plagáte