Slovenská asociácia kondičných trénerov

Pozvánka na športové podujatie 20.3.2019

Nox Quaerox je nočný orientačný beh dvojíc. Každá dvojica dostane mapu, na ktorej sú vyznačené kontroly. Kontroly majú rôznu bodovú hodnotu podľa vzdialenosti a náročnosti umiestnenia. Mapu dostanete tesne pred hromadným štartom. Na druhej strane budú nápovedy, ako nájsť kontrolu, ktorú zapíšete do vedľajšieho políčka. Po dobehnutí odovzdáte zápisný hárok zapisovateľovi, ktorý vám zastavuje čas (hárok musí byť označený názvom tímu, kategóriou a pri odovzdaní musia byť prítomní obaja z dvojice).

Na hľadanie kontroliek budete mať presne 60 minút. Za tento čas sa snažíte nazbierať čo najväčší počet bodov. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa tímu odpočíta 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit celej súťaže končí po 80 minútach od štartu (po jeho prekročení bude dvojica diskvalifikovaná).

Dvojica s najlepším výsledkom vyhráva.

Termín: 20.3.2019

Čas: 17:30 – registrácia 

18:45 – vysvetľovanie pravidiel

19:00 – štart

Miesto konania (štart, cieľ): V-club, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kategórie:

- Muži

- Ženy

- Mix (žena, muž)

Prihlasovanie pomocou ON-LINE FORMULÁRU

Technické informácie:

Štartovné je 5€ na dvojicu. Platí sa na mieste, pri registrácii. 

Odporúčaná výstroj: bežecká obuv, čelovka (mobily sú zakázané na svietenie!) – dvojica, ktorá poruší toto pravidlo, bude diskvalifikovaná – bežíme pre zábavu a fair play. 

Objednali sme jasné počasie, krásny západ slnka, ale v prípadne dažďa si vezmite nepremokavé oblečenie. Odporúčame reflexné prvky.

 

Pravidlá:

 

1. Stanovenie taktiky je na každej dvojici. Môžete behať spolu, ale aj rozdeliť sa.

2. Každá dvojica má len jednu mapu, ktorú je zakázané kopírovať, fotiť a trhať.

3. Zakázané sú mobilné telefóny a iný druh informačných technológií.

4. Zakázané je používať akékoľvek dopravné prostriedky, ako auto, autobus, bicykel a podobne.

5. Štart je hromadný

6. Pri zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky diskvalifikovaná.

POVINNOSŤOU JE POUŽÍVAŤ PRIECHODY PRE CHODCOV.

Ceny: Vyhodnocujeme prvé 3 miesta v každej kategórii

Sprievodný program: Tombola

Pre viac info: puskasova.foto@gmail.com