Slovenská asociácia kondičných trénerov

Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

pôsobí: na mieste vysokoškolského profesora, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: atletika, TaD športu, lyžovanie

špecializácia: atletika

email: ivan.cillik@umb.sk

trénerská prax:  tréner atletiky