Slovenská asociácia kondičných trénerov

Prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

pôsobí: na mieste vysokoškolského profesora, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť: fyziológia človeka, fyziológia telesných cvičení, telovýchovné lekárstvo

Špecializácia: športová chronobiológia

e-mail: ludmila.jancokova@umb.sk