Slovenská asociácia kondičných trénerov

 • umb
  umb
 • priekopnik
  priekopnik
 • radnicne noviny
  radnicne noviny

Projekt výstavby Workoutového parku

Zatiaľ sa zrealizovali tieto kroky:

 december 2015- prvé študentské stretnutia k projektu s cieľom vybrať vhodné konštrukčné riešenia workoutových konštrukcií na základe praktických skúseností z cvičenia na rôznych workoutových parkoch (bolo to potrebné pretože konštrukcie na workoutových športoviskách sú rôznej kvality -často nevhodné, poddimenzované a v praxi nepoužiteľné). Študenti na základe vlastnej skúsenosti porovnávali a diskutovali čo by tam bolo potrebné a ako to má vyzerať.

 

január 2016- výber vhodného dodávateľa konštrukcií z ponúk - pričom sa zohľadňovala už kvalita postavených športovísk, záručné podmienky, cena atď. Rozbehli sa rokovania k umiestneniu športoviska, situačné zakreslenie, rôzne typy povolení žiadosti o sponzorstvo atď.

 marec 2016 - projektové riešenie, situačné zakreslenie a vybavovanie rôznych povolení, stavebné konanie, ohlasovacie povinnosti na stavbu a úpravy. Podarilo sa nám získanie prostriedkov na navýšenie rozpočtu o bezpečnostnú podlahu z recyklovanej gumy čo prispeje zase k zvýšeniu štandardu a kvality ihriska. 

apríl 2016 - odštartovanie úvodných prác na realizácií stavby, vytýčenie a prípravné zemné práce :-)

máj 2016- dodávateľ konštrukcií a odborných prác sa dostáva do časového sklzu (termín bol do 1.5) a my netrpezlivo čakáme. Čas využívame aspoň ďalšími zemnými úpravami a brigádami, ktoré sme plánovali až po montáži konštrukcií.

jún 2016 - odborné práce sú dokončené, park začal slúžiť všetkým záujemcom. Dokončujeme ešte drobnosti ako terénne úpravy -zasiatie trávy, hrabličkovanie atď. Inštalácia informačných tabúľ atď. Ukončenie administrácie projektu- vypracovanie záverečnej správy, medializácia. Clanok 

Vízia do budúcnosti - v prípade získania ďalších prostriedkov inštalácia lavičiek, rozšírenie športovo relaxačnej zóny, usporiadanie športových podujatí......

Príďte si zacvičiť :-)

 

 

 • prevadzkovy poriadok
  prevadzkovy poriadok