Slovenská asociácia kondičných trénerov

Prokain Martin

Martin Prokain
miesto pôsobenia: Banskobystrický kraj
kontakt: 0908838804
email:prokainm@gmail.com
kvalifikácia: Kondičný tréner 1.kvalifikač.stupeň

Špecializácia na športy : kondičná príprava - kondičné tréningy, jednotlivci, družstvá, dospelí, deti.