Slovenská asociácia kondičných trénerov

Rekvalifikačné vzdelávanie- predĺženie kvalifikácie

SAKT usporiada rekvalifikačné vzdelávanie pre kondičných trénerov 1 a 2 kv. stupňa ktorým skončila platnosť osvedčenia (do roku 2015) s cieľom na predĺženie kvalifikácie

Termín vzdelávania 15.-16.8.2020  

Prihlasovanie cez formulár - do poznámky uveďte  predĺženie platnosti. 

Obsahom vzdelávania bude témy z problematiky kondičného tréningu, diagnostiky záťaže, legislatívy atď.